POLOŽKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vlastník komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie Národního plánu obnovy vypsalo Výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace. Účelem se rozumí instalace fotovoltaických systémů o výkonu 99,9 kWp.

Cílem projektu je zavést efektivnější hospodaření s energií formou instalace fotovoltaické elektrárny a využití této energie.